Korsholms Pensionärsförening r.f.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall aktivt uppmärksamma pensionärernas ställning och situation inom Korsholms kommun. Styrelsen skall likaså aktivt följa med Korsholms kommuns skötsel av äldrevården inom alla delområden i kommunen.
Styrelsen skall aktivt värva nya medlemmar till föreningen.
Styrelsen skall sträva efter gott samarbete med:
- Seniorpunkten (som upprätthålls av Korsholm kommun)
- kommunens äldreråd,
- kommunens instanser som handhar ärenden nära föreningens syfte
- pensionärsföreningarna i regionen ( Kvevlaxnejdens pensionärsklubb och VIPS i Vasa)

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen och övriga funktionärer för år 2021 består av följande personer. Valberedningsutskottet.Läs mera »
Rose-Marie Swanljung
30.09.2020 kl. 15:39