Korsholms Pensionärsförening r.f.

Styrelsen

20.01.2016 kl. 15:39
Styrelsen och övriga funktionärer för år 2019 består av följande personer. Valberedningsutskottet.

Styrelsen

  • Olle Fransholm, ordförande
  • Alice Lillas, viceordförande
  • Rose-Marie Swanljung, sekreterare
  • Inga-Britt Rosbäck
  • Gunhild Mäkinen
  • Gunnel Örn
  • Mary Andrèn-Pada
  • Börje Boij
  • Brita Videland
  • Birgitta Nickull-Snellman

ersättare

Kurt Gref   

John-Ingmar Renkonen                                                                                          

Direktionsordförande tillika ersättare i styrelsen

Nils Nygård, Helsinghörnan              
Stig Bonn, Weikarshemmet                             

Kassör:

Jussi Lahti

Ordförande akt/fest kommitten: 

Ann-Charlott Willför,ordförande

Ralf Pada,viceordförande    

Kjell-Erik Backman, sekreterare                                                                
                                         

Revision:

Hans Jåfs ( Revisionsbyrå Numerica )

ersättare Tony Hämäläinen (Revisionsbyrå Numerica)

Hans Lång verksamhetsgranskare           
 

Valberedningsutskottet:

Dan Örndahl, ordförande

Monica Latvala, Per-Olof Ståhl, Christer Renkonen

Rose-Marie Swanljung