Korsholms Pensionärsförening r.f.

IT för Seniorer

Vi lever i dag i en tid då digitaliseringen av olika sammhällsfunktioner ökar, med risk för att den äldre generationen blir utanför. Svenska Pensionärsförbundet med sina medlemsföreningar har alla någon form v IT verksamhet. Inom Korsholms Pensionärsförening har vi några år ordnat IT-Cafe verksamhet. Vuxeninstitutet i korsholm har också kurser riktade till Seniorer. Verksamheten ordnas av föreningens IT-Grupp som består av Ledarna Per-Göran Ena och Fredrik Björk samt medhjälparna  Marit Björk,Kjell-Erik Backman, Ann-Charlotte Willför, Håkan Wikberg, Martin Bäck, Mary Andrén-Pada, Börje Paro