Korsholms Pensionärsförening r.f.

Arbetsgrupper

Inom Fest- och aktivitetskommiten verkar flera olika arbetsgrupper med sina egna ansvarsområden.

Gemenskapsgruppen : Ledare Ann-Charlott Willför och Mary Andren-Pada

Övriga medlemmaer: Hans Lång, Dan Lillas, Håkan Wikberg och Gunhild Mäkinen.

Gruppens uppgift är att ordna månadsträffar, föreläsningar och annan gemenskap.

Glädjegruppen : Ledare Olle Fransholm

Övriga medlemmar: Tor-Erik Båtman, Lars Back, Ralf Pada, Hans Lång, Helena Wikberg,

Dan Lillas, Birgitta Sandbacka, Lena Gammelgård, Karl-Erik Berg, Inga-Britt Rosbäck

Gruppens uppgift är att ordna olika evenemang som aktiverar och skapar gemensakp

Vin-matprovning från olika kulturer, plättkalas,höstfest,julfest, julgröt osv

Rörelsegruppen :  Ledare Ralf Pada och Mary Andren-Pada

Övriga medlemar Lena Gammelgård, Lars Back, Birgitta Nickull-Snellman, Birgitta Sandbacka

Gruppens uppgift är att ordna bland annat Seniorjumppa, Vandringens vänner, Friskvårdsdagen

Resegruppen : Ledare Håkan Wikberg

Övriga medlemmar Birgitta Sandbacka, Helena Wikberg

I gruppens uppgifter ingår ordnandet av:  Lär känna din närmiljö, Hemliga resan, Treföreningsresan, Marknader ,Teater/revyer, Förbundets sommarfest, Seniorskeppet

Intressebevakningsgruppen

Bevakar de årsrikas intressen, tar kontakt till och försöker påverka myndigheter och beslutsfattare vid behov.

Ledare: Ann-Charlotte Willför och Lena Gammelgård

Övriga medlemmar Olle Fransholm, Rose-Marie Swanljung, Håkan Wikberg, Mary Andrén-Pada