Korsholms Pensionärsförening r.f.


 

Den 31.12.2019 hade föreningen 1022 medlemmar. Föreningen verkar i kommundelarna Korsholm, Solf, Replot och Björköby i Korsholms kommun. Kvevlaxnejden har egen pensionärsklubb.

Föreningen vill sammanföra bygdens pensionärer till meningsfyllda och trivsamma aktiviteter. Vi ordnar månadsträffar med program bestående av intressanta och aktuella föredrag, musik, sång och dans. Vi företar tillsammans resor och utfärder och gör teaterbesök. En av årets stora begivenheter är julfesten, som traditionellt firas på Luciadagen med god mat, lotteri och besök av Lucia. Festen avslutas med dans. Två gånger per år utkommer föreningens informationstidning KORSHOLMS senioren.

Inte minst viktig är föreningens uppgift att verka lokalt som pensionärernas intressebevakare genom att informera och påverka beslutsfattare och tjänstemän om de behov och förväntningar pensionärerna har, när det gäller att utveckla hemkommunen och bevaka pensionärernas intressen och rättigheter. 

Som medlem i pensionärsföreningen har du också möjlighet att delta i de aktiviteter, som Svenska pensionärsförbundets Österbottens region och Svenska pensionärsförbundet ordnar. För din medlemsavgift får du också 10 nummer per år av förbundets tidning God Tid  och den egna tidningen KORSHOLMS senioren i din postlåda. Du kan ta del av föreninges Stadgar här