Korsholms Pensionärsförening r.f.

Bli gärna medlem i Korsholms pensionärsförening r.f.

Medlemsavgiften är 25 €/år . I den ingår förbundets medlemstidning God Tid, som utkommer med 9 nummer och  Korsholmssenioren med 2 nummer per år.

Som understödjande medlem är medlemsavgiften 11 €/år. Understödjande medlem innebär att du är medlem i en annan pensionärsförening och betalar full avgift till den föreningen. 

Använd e-postformuläret nedan eller

ring eller posta: Per-Göran Ena Mobil: 040 8307733

adress: Gamla Karperövägen 12, 65610 Korsholm,

e-post : pergoran.ena@gmail.com

Skriv siffran 10 med bokstäver: