Korsholms Pensionärsförening r.f.

Bli gärna medlem i Korsholms pensionärsförening r.f.

Medlemsavgiften är 25 €/år från och med år 2018. I den ingår förbundets medlemstidning God Tid, som utkommer med 9 nummer och  Korsholmssenioren med 2 nummer per år.

Sänd ett e-mail till eller använd e-postformuläret nedan

vår adress : korsholm@korsholm.spfpension.fi eller

ring eller posta: Per-Göran Ena Mobil: 040 8307733

adress: Gamla Karperövägen 12, 65610 Korsholm,

e-post : pergoran.ena@gmail.com

Skriv siffran 5 med bokstäver: