Korsholms Pensionärsförening r.f.

 Kontaktuppgifter

Om du har frågor av olika slag rörande medlemsskap,verksamhet eller annat av intresse är det bäst att kontakta någon av oss.

 

Föreningens ordförande

Olle Fransholm e-post: olle.fransholm@netikka.fi tel 050 3262043

Viceordförande:

Alice Lillas e-post alice.lillas@gmail.com tel 050 5203335

Föreningens sekreterare

Rose-Marie Swanljung   e-post: rosemarie.swanljung@gmail.com telefon 050-3238991

Aktivitetskommittens ordförande

Lena Gammelgård  e-post: lena.gammelgard@netikka.fi,   tel +358 500 5884440

 

Redaktionsgruppens sammankallare

Marlene Ehnström e-post marlene.ehnstrom@netikka.fi tel 050 5430574

 

Webbansvarig

Fredrik Björk, fredrik.bjork@outlook.com  tel 0500-225907