Korsholms Pensionärsförening r.f.

Digital Wells

24.02.2021 kl. 14:47
Föreningen har nu möjlighet att erbjuda dig att delta i ett forskningsprojekt, som heter DigitalWells, vars mål är att hjälpa, stödja och motivera dig att utveckla och hålla fast vid en livsstil, som innebär att motionera effektivt, mångsidigt och på en nivå, som ger positiva hälsoeffekter. Att fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar och förlänger tiden av rörlighet och hälsa och därmed självständighet är vetenskapligt väl belagt idag.

Som av namnet DigitalWells framgår, handlar det om ett digitalt program, bland annat en applikation (app). För att kunna ladda ner den behövs en smarttelefon. Programmet riktar sig till yngre äldre i åldern 60-75 år, men även äldre är naturligtvis välkomna med. Du får tips om olika motionsformer och du väljer själv, vilka som passar dig bäst. Du kan också sätta upp dina mål utgående ifrån dina egna förutsättningar. När du har gjort ett motionspass för du in data i appen och varje vecka får du då en rapport så att du kan följa med dina resultat.

Som deltagare får du närmare information och hjälp via ett digitalt gruppmöte ifall ett visst antal deltagare anmäler sig. Även träningsprogram kommer att sändas till dig. Programmet kostar ingenting för deltagarna, det bekostas i år av FPA och kommer att köras i Folkhälsans regi från 2022. Det finns nu 28 grupper med i programmet och lite över 750 deltagare på olika håll i landet.

Anmäl ditt intresse till Mary Andrén-Pada via telefon 045 261 5266 eller via e-post: mary.andrenpada@gmail.com Uppgifter som behövs är ditt telefonnummer och din e-postadress.

Varmt välkommen med din anmälan!

Närmare information om projektet finner du här:

https://www.digitalwells.fi/svenska.html

Ytterligare information fås här:

Läs mera >>>

 

Fredrik Björk