Korsholms Pensionärsförening r.f.

Korsholms Pensionärsförening IT-Cafe vårterminen 2020

11.01.2020 kl. 18:17
IT-Cafe verksamheten kör igång igen tisdagen den 14.1.2020 kl 13:30 – 15:30 på Seniorpunkten Niklasvägen 1 i Smedsby, och där kommer 6 träffar att hållas. I Replot-Björköby skola kommer vi att ha 4 träffar och den första träffen där blir måndagen den 3.2.2020 kl 14:00-16:00.

I dagens samhälle bygger allt mera på att man skall uträtta sina ärenden på nätet. Som exempel på offentliga tjänster man uppmanas att sköta på nätet kam man nämna ärenden till FPA, Skatteverket och Polisen. En annan viktig del är bokning av biljetter både till tåg, båt och flyg samt till evenemang av olika slag. Den tjänst som berör de allra flesta av oss är ju skötseln av bankärenden. Det blir allt svårare att sköta bankärenden på ett fysiskt kontor.

 Inom pensionärsföreningarna och Pensionärsförbundet har under flera år arrangerats stödverksamhet för att hjälpa medlemmarna med den nya tekniken som omfattar användning av vanliga datorer, smarttelefoner och surfplattor. Inom Korsholms Pensionärsförening ges detta stöd i form av vårt IT-Cafe, som vi startade år 2015.  Vi har varit 7-9 stödpersoner med lite olika bakgrund som efter bästa förmåga har hjälpt deltagarna med tekniken och vi har alltid hållit till på Seniorpunkten i Smedsby. I höstas hade vi ett första utlokaliserat IT-Cafe i Replot-Björköby skola och den verksamheten kommer att fortsätta nu på vårterminen.

IT-Cafe verksamheten kör igång igen tisdagen den 14.1.2020 kl 13:30 – 15:30 på Seniorpunkten Niklasvägen 1 i Smedsby, och där kommer 6 träffar att hållas. I Replot-Björköby skola kommer vi att ha 4 träffar och den första träffen där blir måndagen den 3.2.2020 kl 14:00-16:00. Eftersom det är ett Cafe  bjuds det alltid på kaffe med dopp vid varje träff. För varje träff har vi ett specifikt huvudtema som vi behandlar. Efter kaffepausen brukar vi i allmänhet försöka lösa olika problem som deltagarna har med sina apparater, samt i allmänhet föra mera fria diskussioner.

 

Föreningen har 2 stycken surfplattor varav den ena är en Android och den andra är en I-Pad. Dessa kommer att finnas på Folkhälsans Info-punkt på seniorpunkten och man kan vid behov gå dit och begära att få testa dem. Man får dock inte låna dem hem. Vi har också med dem på varje Cafe-träff och där har vi också med någon extra Windows bärbar dator.

Tidpunkterna för träffarna på Seniorpunkten är 14.1.2020,4.2.2020,3.3.2020,24.3.2020,14.4.2020 och 5.5.2020 . Alla träffar är mellan 13:30 och 15:30

I Replot träffas vi 3.2.2020,9.3.2020,30.3.2020 och 27.4.2020. Här börjar träffarna kl 14:00.

Våra preliminära teman för våra träffar ser ut på följande sätt:

Seniorpunkten

14.1.2020:   Hur är din dator organiserad. Vi kommer att se hur man kan organisera sina olika dokument och program så att man hittar dem och kanske få svar på frågan vart material man hämtar från internet sparas.  Samma tema har vi 3.2.2020 i Replot.

4.2.2020:     Hur hittar du dina favoritsidor på nätet. Vi ser på hur man skapar och organiserar bokmärken till internetsidor som man använder mest.

3.3.2020:  Mobilbanken: Det vanliga sättet att använda nätbanken har hittills varit att man haft ett nyckeltalskort och att man vid inloggning uppmanas att ge ett av nyckeltalen från kortet. Det nya sättet är att man har en App i sin mobil som man använder i stället. Man kan också betala sina räkningar via mobilbanken. Samma tema har vi i Replot 9.3.2020.

24.3.2020: Min skatt och andra myndighetsärenden. De av oss som har andra inkomster än pension eller har extra avdrag såsom hushållsavdrag skall deklarera dessa. Det sker i allmänhet via skatteförvaltningens tjänst Min Skatt. Vi har samma tema i Replot 30.3.2020.

14.4.2020: Kommunens hemsida: Vad och hur hittar man uppgifter på kommunens hemsida.

5.5.2020 Fotohantering: Överföring av bilder dels från kamera till dator och dels överföring av bilder från telefon till dator. Vi har samma tema i Replot 27.4.2020.

Om det under vårens lopp kommer önskemål om att ta upp något annat tema än de som finns i vår preliminära planering ändrar vi i programmet och informerar om det på förhand på vår hemsida   https://korsholm.spfpension.fi/it_senior/it/ samt i föreningsspalten och på Facebook, där vi har en egen grupp IT-Cafe Korsholms pensionärsförening. Material som vi använder kommer att finas på vår hemsida där det också finns annat relaterat material.

Våra IT-Cafe träffar är inga kurser, utan vi träffas i mera fria former där den sociala biten är mycket viktig. Deltagarna kan i många fall också hjälpa varandra och komma med tips till oss stödpersoner. Observera att pensionärer i kommunen kan gå på 1 IT-kurs i Vuxeninstitutet gratis. Mer om detta kan ni läsa i institutets kursprogram eller på institutets hemsida.

Vi välkomnar både gamla och speciellt nya deltagare till våra IT-caféer. Inga förkunskaper behövs. Tillfällena är Gratis.

Fredrik Björk