Korsholms Pensionärsförening r.f.

Känn ditt Korsholm

15.09.2017 kl. 10:14
Den 22 augusti ordnades utflykten Känn ditt Korsholm. Mary Andren-Pada skrev om utflykten på föreningens facebookgrupp

Start klockan 12.20 när bussen lastats till max (60 pers.) från kulturhuset i Smedsby, när vi denna gråmulna dag begav oss på resan, Känn ditt Korsholm.
Dagens värd Håkan Wikberg hälsade välkommen, varefter han gav ett uttömmande och intressant informationspaket om Singsby, speciellt om byns rika musikliv med den 90-åriga Singsbykören i spetsen, dansorkestern Lithéns trio inte att förglömma, slagsmålen Singsby- och Karperöpojkar emellan hör också till nejdens historia.
Därefter tog Britt-Louise Granö över och berättade om Jungsund, Iskmo och Grönvik. Det kanske mest intressanta var Grönvik glasbruks historia. Glasbruket startades 1813 av Johan Grönberg och lades ner 1907. Under slutet av 1800-talet var glasbruket det största i Norden.
När vi kommit över Replot bro steg Kaj-Erik Pått på bussen och höll i trådarna hela tiden på Replotlandet. Replotbrons tillkomst med bl.a. dåvarande trafikministern Ole Norrback som påskyndare nämndes, eftersom det dessa dagar gått 20 år sedan den invigdes av president Martti Ahtisaari sekunderad av sin isländska kollega. Den nyasfalterade vägsträckan mellan Replot och Norra Vallgrund nämndes självklart, eftersom den länge hört till de verkliga sorgebarnen.
Vi körde först till Södra Vallgrund, där skolbyggnaden alldeles dessa dagar sålts. I nyrenoverade ungdomslokalen drack vi kaffe med två olika smörgåsar, allt smakade väl. Vi fortsatte längs det smala Sommarösundet och fick information om de grävningar och muddringar som under årtiondenas lopp företagits i sundet. På återvägen nämndes för Norra Vallgrunds del Björklunds hantverksaffär, som för tillverkningen av vissa produkter får ull av egna får, som sågs beta i hagen. Omnämnande fick också Markku Harju, som tagit som sin livsuppgift att vårda skadade vilda djur i sitt djurcenter i Norra Vallgrund. Under färden norrut fick Ole Norrback pluspoäng för att han såg till att landsvägen mellan Norra Vallgrund och Söderudden grundförbättrades. Indragningen av Söderuddens skola ledde till att inkvateringstjänster etablerades i skolutrymmena under namnet Odd Inn.
Vid Klobbskat fiskehamn, som är tillhåll speciellt för trålare, kunde vi på håll beskåda de inkvarteringsstugor av glas som uppförts i anslutning till Kallés Inn. På hemvägen berättade Britt-Louise Granö speciellt om gårdarna och gårdsgrupperna mellan Jungsund och Kalvholm och poängterade att Kalvholm egentligen är en del av Jungsund (ursprungligen Kalvholm hemman).

Hela utfärden tog ganska exakt fyra timmar. När Håkan Wikberg tackade för visat intresse lät han förstå att konceptet nog kommer att leva vidare i någon form, fastän alla delar av Korsholm nu har blivit avbetade.

 

 

 

 

 

Mary Andren-Pada