Korsholms Pensionärsförening r.f.

Föreningen anordnar själv eller i sammarbete med andra längre och kortare resor. Längre resor är i allmänhet ordnade av distriktet eller förbundet.

Föreningens Sommarresor

Virdois och Ruovesi

Torsdagen den 29 juli gör vi en endagstur tillsammans med Greger och Lindell Travel Team. Vi kör med buss till Virdois, som är känd för sina natursköna insjölandskap. Från Virdois till Ruovesi tar vi den historiska ångbåten s/s Tarjanne. Under båtturen passar vi på och äter en god lunch medan vi beundrar glittrande fjärdar och smala sund. I Ruovesi hinner vi bekanta oss med kyrkan och ta del av den intressanta historia kring Johan Ludvig Runebergs vistelse på orten, innan vi styr kosan hemåt.

Priset för resan är 95 euro per person. I priset ingår bussresa, båttur, lunch ombord och litet guidning längs vägen.

Anmälan kan göras till Håkan tel. 0503138158 senast 13.7.

I bifogad broschyr finns mer detaljer kring resan.

 

Korsnäs

I sommar tar vi på nytt upp temat ”Känn din närmiljö” och besöker Korsnäs i form av en halvdagsresa tisdagen den 17 augusti med start kl. 12.00. Anita Ismark, som har ett mångårigt förflutet som kommundirektör i Korsnäs, kommer att vara med och guida oss under hela vistelsen där. Följ med i Vasabladets föreningsspalt. Där kommer vi så småningom med närmare information.