Korsholms Pensionärsförening r.f.

Vandringens Vänner

01.05.2019 kl. 11:27
Packa picknickväskan och kom med!

Vi börjar med en kortare men sevärd vandring, nämligen Edvinsstigen i Vapenbrödrabyn, måndagen den 6 maj kl. 13.00.
Startpunkt: Lekparkens P-plats (märke en hög telemast), Mellanvägens och Nöjesvägens korsning.

Repris på den natursköna vandringen Bodvattnet runt, måndagen den 10 juni kl. 13.00.
Ring eller sänd sms till Olle: 050 326 2043
Startpunkt: Svedjehamnens P-plats.

Måndagen den 15 juli kl. 14.15 (obs tiden) guidar oss Anki Svenns vid Kyrkoruinerna i Gamla Vasa.
Startpunkt: P-platsen vid Torggatans-Köpmansgatans korsning (vid grillen).

Måndagen den 12 augusti kl. 13.00 vandrar vi Kyrkstigen i Tölby
Startpunkt: Tölby-Vikbyvägen 247, vid skolan.
En kortare vandring är inplanerad i Smedsby måndagen den 16 september kl 13.00.

Vårens sista IT-CAFÉ håller vi den 23 april kl. 13.30 på Seniorpunkten. Saker vi då kommer att beröra har med inloggning till och hantering av myndighetssajter, mm. Kaffe med bulla som brukligt.

Fredrik Björk