Korsholms Pensionärsförening r.f.

IT-Cafe i Replot

20.11.2019 kl. 13:25
Vi kommer att hålla IT-Cafe i Replot-Björkö skola måndagen den 25.11.2019 kl 14:00

Nu kör vi igång IT-caféet på Replot-landet.

Redan inkommande måndag, den 25.11.2019 kl. 14.00, tänker vi starta vårt café i Replot-Björkö skola Kyrkvägen 94, Replot. Det är vår strävan att efter behov utlokalisera aktiviteter, som är behövliga och nyttiga för oss alla, till ställen också utanför kommuncentrum.

Med dessa tillfällen vill vi så långt möjligt få information om vilka kunskaper och färdigheter som behövs och önskas och likaledes dela med oss av de erfarenheter och den hjälp vi är kapabla att ge. Det vill säga i lättsam och otvungen stil förkovra den kunskap som behövs av oss äldre för att klara oss någorlunda i det (digitala) samhälle och den omgivning vi förutsätts vara en del av.

Direkt kursbunden dataskolning kan eller vill vi inte ge oss in på. Det hör till skolornas och Vuxeninstitutets uppgifter.

Att vi valt ”café”- namnet beror på att vi har vår förening att tacka för den förplägnad, kostnadsfritt kaffe med bulla, som sponsras av styrelsen.

Vid detta första tillfälle, vill vi främst se och lyssna till Era önskemål om vad vi skall ta upp och lära oss mera om under kommande tillfällen. I mån av tid och möjlighet kommer vi att se igenom hemsidan för vår förening, Korsholms Pensionärsförening.

Så  - trots kort varsel  – låt budet gå.

Trots att det är en verksamhetsform inom föreningen, vill vi ändå inte porta någon pensionär som ännu inte är medlem i föreningen. Finner hen intresse för och behov av detta är det bara att anmäla sig som medlem till föreningen.

Varmt välkomna – Vi träffas i skolan !

Pelle Ena
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver: